Gömük Dişler

Sürmesi gerekirken sürememiş diş eti ya da kemik atında kalmış dişlere gömük diş denir.